Volg ons op

Hoe ziet de kas er in 2020 uit?

Het telen van tomaten zit bij Duijvestijn Tomaten in de genen. Van generatie op generatie proberen ze de wereld een beetje gezonder te maken met hun tomatenproducten. Op dit familiebedrijf is er extra aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Ted Duijvestijn: “De consument wordt steeds kritischer en zet zelf grote stappen. Met zonnepanelen, elektrisch rijden en het opslaan van energie. Je ziet allerlei burgerinitiatieven opkomen. Het bedrijfsleven heeft een grote verantwoordelijk. We kunnen niet achterblijven.”

Keuze voor aardwarmte
Een mijlpaal binnen de bedrijfsvoering is de start van het aardwarmteproject in 2010. De visie op ´duurzaam… voor een gezondere wereld´ werd door het leveren van duurzame, fossiel-vrije warmte, daarmee voor een groot deel ten uitvoer gebracht. Deze investering zette het bedrijf op het gebied van duurzaamheid op de kaart. Ted: “Energie is nu al een hele belangrijke factor. De grilligheid van energieprijzen en de maatschappelijke vraag naar duurzaam produceren: ook van de afnemers kregen we de vraag. Wat ga je met je footprint doen? Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Alle generaties hebben te maken gehad met de inzet van energie. Mijn opa, vader en wijzelf. Van kolen, olie, gas, WKK’s en elektriciteitsproductie. Aardwarmte was voor ons een logisch vervolg.”

De volgende generatie
Verschillende ontwikkelingen op het gebied van innovatie, duurzame productie en smaakvolle tomatenproducten hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf meer is dan ‘slechts’ een tomatenkwekerij van vier broers. “Verwerking, productie en levering: we proberen ons bedrijf op een duurzame manier in te richten. We moeten nadenken over de uitdagingen van morgen. De manier van produceren en voedselveiligheid blijft heel actueel. Die circulaire economie is daarin wel een hele belangrijke. We kunnen geen rommel achterlaten voor de volgende generatie, dat hebben we veel te lang gedaan. De natuur heeft veel te bieden en daar kunnen we van leren. We moeten slimmer omgaan met de natuur en de techniek daar omheen bouwen.”

Bestaanrecht van de sector
De kwekerij heeft een oppervlakte van 13,5 hectare. Alle tomaten van het bedrijf worden rechtstreeks gesorteerd en verpakt in de juiste eindverpakking. “We hebben getest en gekeken wat we kunnen leren van de bebouwde omgeving. Dan kom je uit op dubbelglas. Na anderhalf jaar ontwikkelen is er een totaal nieuw kasconcept ontwikkeld: de ID Kas. De bijbehorende energiebesparing door maximale isolatie, de inzet van laagwaardige warmte, insectengaas, ontvochtiging tegen aantastingen van insecten en schimmels en een verminderd watergebruik maken deze kas maximaal duurzaam. Willen we in Nederland met voedselproductie voorop blijven lopen, dan is het gewoon nodig om te blijven innoveren en ontwikkelen. Je moet daarin investeren om je bestaansrecht te behouden.”